Barevné mutace

Přirozenou barvou osmáků degu je agouti (hnědá barva). Postupných šlechtěním, výběrem a často příbuzenským křížením se mnoha chovatelům, zejména z Německa a Holandska, podařilo získat různé barevné mutace osmáků: bílou, modrou, pískovou, černou, champagne a strakáče.

 

Základním předpokladem je přenos barevných genů na potomstvo a zde bychom rádi připomněli základy genetiky. Barva srsti osmáka degu je výsledkem barevných genů, které se skládají ze dvou alel. U čistokrevného agouti osmáka (AA) jsou obě alely stejné a nazývají se homozygotní. Křížením s dalšími homozygotními agouti osmáky (AA) budou všechna další mláďátka opět s barvou agouti (AA), viz tabulka.

Alely ♂/♀

A

A

A

AA

AA

A

AA

AA

 

DOMINANTNÍ GENY

Co se stane, bude-li mít jeden osmák dva různé barevné geny (např. gen A – agouti a gen B – bílý, takový osmák má dvě heterozygotní alely)? 50% mláďátek bude mít oba geny (AB) a 50% bude mít jen geny AA.

Alely ♂/♀

A

B

A

AA

AB

A

AA

AB

 

A jakou teda budou mít barvu mláďátka AB a mláďátka AA? Zde je důležité vědět, jak se v tzv. fenotypu daný gen projevuje, jestli je dominantní nebo recesivní. Dominantní gen je vždy ten, který rozhoduje o výsledném vzhledu. V našem případě AA mláďátka budou mít barvu agouti a AB mláďátka budou mít barvu bílou, protože bílá barva je barvou dominantní vůči agouti.

Pozn. Procenta je nutno brát jen orientačně, v tomhle ohledu jde jen o čistou náhodu. Může se Vám lehce stát, že se Vám narodí jen agouti mláďátka „AA“ a někomu jinému jen bílá mláďátka „AB“.

 

A co kdyby měl jeden osmák dva barevné geny, tedy BB? Všechna mláďátka budou mít AB geny, ve výsledku tedy budou stejně bílé jako rodič.

Pozn. Zde je důležité si uvědomit, že osmák s BB geny nemusí být nutně bělejší, než osmák s AB genem.

Alely ♂/♀

B

B

A

AB

AB

A

AB

AB

 

RECESIVNÍ GENY

O dominantním genu jsme si již něco řekli, ale jak je to tedy v případě recesivních genů? Zde je situace trošku komplikovanější, ale nebojte, zase tak moc ne. Recesivní gen, jak už z názvu vypovídá je takový gen, který se ve výsledném fenotypu neprojeví, dominantní geny mají vždy přednost. Nastane-li však situace, že osmák bude mít obě alely s recesivním genem (tedy nebude mít žádný dominantní gen), bude mít barvu podle recesivního genu.

Ale pojďme si celou genetiku spojenou s recesivními geny ukázat na příkladech:

Pozn. Mezi typické recesivní geny patří tzv. modré a pískové geny.

 

Mám modrého osmáka, jakou má genetickou výbavu? No přece dvě alely mm (m jako modrá, malými písmeny, protože je recesivní).

Co se stane, když zkřížím modrého osmáka s agouti? Odpověď je jednoduchá, všechna mláďátka budou mít barvu agouti, nicméně budou také nositelé modrého genu „m“, viz. tabulka.

Alely ♂/♀

m

m

A

Am

Am

A

Am

Am

 

A co když potom v další generaci zkřížíme nositele modrého genu „Am“ s agouti osmákem „AA“? Opět budou všechna mláďátka agouti, tentokráte však už jen 50% osmáků bude i nadále nositelem modrého genu.

Alely ♂/♀

A

m

A

AA

Am

A

AA

Am

 

Jak se mi tedy mohou narodit „modří“ osmáci? K tomu musíme do chovu přinést dalšího osmáka s modrými geny, ať už modrého se dvěma geny „mm“ nebo nositele modrého genu „Am“.

Pro „mm“ nositele pak platí:

Alely ♂/♀

m

m

A

Am

Am

m

mm

mm

  • 50 % osmáků bude modrých a zbytek jen nositeli modrého genu

 

Pro „Am“ nositele pak platí:

Alely ♂/♀

A

m

A

AA

Am

m

Am

mm

  • 25 % osmáků bude modrých, tedy každý čtvrtý.
  • 50 % osmáků bude agouti a budou nositeli modrého genu
  • a zbylých 25 % osmáků bude agouti

 

Stejná pravidla potom platí křížení osmáků s pískovým genem.

 

Nyní bychom si přáli, abyste zpozorněli. Přikládáme pár důležitých poznámek a otázek.

Jak tedy poznám, že je osmák nositelem nějakého genu?

Pokud se jedná o dominantní gen (např. bílý), tak jednoduše tak, že osmák bude prostě bílý.

 No, a pokud se jedná o gen recesivní (např. modrý), tak to prostě nepoznám a nepozná to ani majitel ani veterinář. Poznat se to dá pouze pomocí genetických testů.

Pozn. Pozorný čtenář jistě našel ještě jednu možnost jak to poznat a to sice následným křížením s osmákem nesoucím ideálně obě alely s recesivním genem (v tomto případě „mm“). Nicméně tato možnost je časově hodně náročná a zklamání na závěr může být opravdu velké.

 

Chcete-li si tedy pořídit osmáka s nějakou barevnou mutací, případně jen jako nositele barevného genu, doporučujeme vždy kontrolovat rodokmen kupovaného osmáka a nespoléhejte se na názor majitele. Podle jednotlivých větví v rodokmenu lze lehce odhalit, je-li nějaká mutace dominantní nebo recesivní. A pamatujte, že dominantní gen se vždy musí projevit na vzhledu!